Εκπαίδευση των Στελεχών της Medi Cosmetic

Στην εταιρεία μας πιστεύουμε ακράδαντα στον παράγοντα άνθρωπο και μάλιστα επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπων που απαρτίζουν την εταιρεία μας. Άλλωστε, έχουμε τιμηθεί με το Αριστείο Εταιρικής Υπευθυνότητας, για τις παροχές που προσφέρουμε στους εργαζόμενούς μας, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και η συχνή εκπαίδευσή τους.
Έτσι, για μία ακόμα φορά, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας στον Πύργο Αθηνών, οργανώθηκε Ημερίδα εκπαίδευσης των υψηλόβαθμων Στελεχών, ώστε να ενημερωθούν αφενός για τις νέες θεραπείες που πρόκειται να προτείνει στο κοινό η MediCosmetic, αφετέρου για στόχους και τις στρατηγικές συνεργασίες της εταιρείας.