ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ

Μια σημαντική απεικονιστική μέτρηση

O βασικός μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας, χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κατανάλωση θερμίδων του σώματος, για τις βασικές του χημικές διεργασίες (π.χ ρύθμιση θερμοκρασίας, καρδιά, αναπνοή κ.α). Η μέτρηση γίνεται με βάση την έμμεση θερμιδομετρία, η οποία είναι μια μέθοδος ακριβής και αξιόπιστη. Μετράται το καταναλισκόμενο οξυγόνο του σώματος, σε κατάσταση ηρεμίας, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Η εξέταση διαρκεί 10 – 15 λεπτά.

Κλείστε τώρα την δοκιμαστική σας ανάλυση

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος
για περισσότερες πληροφορίες